Wróć

Joanna Koch

Partner, Head of Litigation

@
j.koch@gplf.pl
+123456789
English, Spanish speaker

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

SPECJALIZACJA

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz postępowaniu cywilnym.

DOŚWIADCZENIE

Posiada doświadczenie w obsłudze klientów korporacyjnych i indywidualnych na wszystkich etapach postępowań sądowych i administracyjnych. Doświadczenie zdobywała w renomowanych warszawskich kancelariach adwokackich.

ROLA W KANCELARII

W Kancelarii zajmuje się obsługą klientów w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z procedurą cywilną i sporami o prawa do nieruchomości. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych, administracyjnych oraz podczas pertraktacji pozaprocesowych. Doradza również przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa karnego.

Jest członkiem zespołu Kancelarii od marca 2017 roku.

kontakt

Kamienica Rodryga Mroczkowskiego
ul. Mokotowska 57 lok. 4, piętro 3
00-542 Warszawa

Telefon: (+48) 22 299 78 98
E-mail: kontakt@gplf.pl