Prawo nieruchomości

Współczesne zawiłości prawa wymagają specjalizacji.
Nasi eksperci prawa nieruchomości są do Twojej dyspozycji.

udana inwestycja w NIERUCHOMOŚCI TO suma dobrze podjętych decyzji

Znajomość prawa to dziś za mało. Głęboko wierzymy, że nasze interdyscyplinarne podejście oraz znajomość prawa i rynku nieruchomości pozwolą Ci podjąć właściwe decyzje biznesowe i wybrać optymalne ścieżki działania, abyś mógł z sukcesem identyfikować szanse i zarządzać ryzykiem.

Zaufali nam

 

Specjalizacje

Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz wszystkich podmiotów rynku nieruchomości. W sposób komplementarny obsługujemy zamierzenia inwestycyjne i deweloperskie, wspierając naszych klientów na wszystkich ich etapach.

Inwestycje

Transakcje i finansowanie

Reprezentujemy klientów we wszelkich typach i strukturach transakcjach dotyczących nieruchomości, niezależnie od tego czy jest to share czy assetdeal, przeprowadzamy badania duediligence, zapewniamy obsługę wspólnych przedsięwzięć (także w formule PPP) jak także nabyć w trybach egzekucyjnych i upadłościowych. Reprezentujemy Klientów przy negocjacji i wykonaniu umów z instytucjami finansującymi, jak taże zapewniamy obsługę pozyskania kapitału we wszystkich pozostałych formach.

Land Development

Obsługujemy procesy mające na celu przygotowanie inwestycyjne nieruchomości, w tym postępowania dotyczące statusu planistycznego nieruchomości, działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego dostępu do drogi publicznej czy możliwości przyłączenia do mediów.

Proces inwestycyjny i komercjalizacja

Zapewniamy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego, reprezentujemy Klientów w postępowaniach mających na celu uzyskanie wszelkich decyzji inwestycyjnych, a także w negocjacjach niezbędnych kontraktów, m.in. umowy o projektowanie, wykonawstwo, obsługę marketingową, obsługę sprzedaży, jak także z instytucjami finansowymi. Pomagamy przygotowywać strategie komercjalizacji i przygotowujemy niezbędne do tego umowy.

 • Multiple versions of applications and platform were created
 • A style guide has been implemented with a range of granularity of elements, from atoms to components
 • The basis of the platform was created along with the design documentation
 • Revenue applications (and supporting applications that supplied it with data were marked as key objectives for future development)

Postępowania

Cywilne

Reprezentujemy klientów korporacyjnych i indywidualnych we wszelkich postępowaniach cywilnych dotyczących nieruchomości, w tym w zakresie dotyczącym tytułu do nieruchomości (m.in. zasiedzenia, zniesienia współwłasności, postępowania o ustanowienie służebności), immisji, sporach sąsiedzkich, jak także w zakresie wszelkich odszkodowań (np. w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

Administracyjne

Prowadzimy i doradzamy w postępowaniach z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ustawy o drogach publicznych oraz innych, których przedmiotem jest bezpośrednio lub pośrednio nieruchomość, m.in. postępowania dotyczące decyzji inwestycyjnych (decyzje o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, decyzje środowiskowe, legalizacje), postępowania z zakresu aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste, czy postępowania o odszkodowania, np. za nieruchomości wywłaszczone pod drogi publiczne.

Spory

Reprezentujemy klientów we wszelkich sporach wynikających z prowadzenia lub realizacji inwestycji, w tym z kontraktów inwestycyjnych (m.in. pomiędzy inwestorami a projektantami, czy wykonawcami) umów dobrosąsiedzkich, sporach związanych z wadami fizycznymi czy prawnymi zrealizowanych inwestycji czy robót budowlanych, także przeciwko podmiotom publicznoprawnym.

 • Multiple versions of applications and platform were created
 • A style guide has been implemented with a range of granularity of elements, from atoms to components
 • The basis of the platform was created along with the design documentation
 • Revenue applications (and supporting applications that supplied it with data were marked as key objectives for future development)

Bieżąca obsługa

 • Multiple versions of applications and platform were created
 • A style guide has been implemented with a range of granularity of elements, from atoms to components
 • The basis of the platform was created along with the design documentation
 • Revenue applications (and supporting applications that supplied it with data were marked as key objectives for future development)

Przedsiębiorcy

Prowadzimy bieżącą obsługę przedsiębiorców i konkretnych przedsięwzięć biznesowych. Zapewniamy obsługę korporacyjną, pomoc z zakresu prawa pracy, a przy współpracy z naszymi partnerami także w zakresie podatkowym i ochrony danych osobowych.

Klienci indywidualni

Swoje doświadczenia przy największych transakcjach i najtrudniejszych postępowaniach wykorzystujemy w pracy z klientami indywidualnymi, których zapraszamy na partnerską platformę PrawnikOdNieruchomosci.com

KLIENT INDYWIDUALNY

 • Multiple versions of applications and platform were created
 • A style guide has been implemented with a range of granularity of elements, from atoms to components
 • The basis of the platform was created along with the design documentation
 • Revenue applications (and supporting applications that supplied it with data were marked as key objectives for future development)

Transakcje

Wieloletnia praktyka skoncentrowana na prawie nieruchomości pozwala naszej kancelarii z powodzeniem spełniać oczekiwania wszyskich uczestników rynku prawa nieruchomości.

Transakcje

Wieloletnia praktyka skoncentrowana na prawie nieruchomości pozwala naszej kancelarii z powodzeniem spełniać oczekiwania wszyskich uczestników rynku prawa nieruchomości.

Transakcje

Wieloletnia praktyka skoncentrowana na prawie nieruchomości pozwala naszej kancelarii z powodzeniem spełniać oczekiwania wszyskich uczestników rynku prawa nieruchomości.

Zespół

Naszym celem jest świadczenie usług w sposób, który pozwala najpełniej i najoptymalniej zrealizować potrzeby naszych klientów. Jesteśmy kancelaria wyspecjalizowaną w prawie nieruchomości i prawie korporacyjnym. Świadczymy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów rynku nieruchomości działających na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy, Krakowa, Wrocławia oraz Trójmiasta. W sposób komplementarny obsługujemy zamierzenia inwestycyjne i deweloperskie, wspierając naszych klientów na wszystkich etapach, od badania stanu prawnego i obsługi transakcyjnej, przez proces realizacji procesu inwestycyjnego, aż po komercjalizację.

Poznaj nasz zespół

Pasja do nieruchmości

Kancelaria mieści się przy ulicy Mokotwoskiej 65. Budynek  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut

Dowiedz się więcej

Partnerzy biznesowi

Poznaj ekspertów z którymi konsultujemy zawiłości prawa

kontakt

Kamienica Rodryga Mroczkowskiego
ul. Mokotowska 57 lok. 4, piętro 3
00-542 Warszawa

Telefon: (+48) 22 299 78 98
E-mail: kontakt@gplf.pl